GRAFIKAS TRADICIONĀLĀS TEHNIKĀS  EKSPERIMENTĀLAS GRAFIKAS TĀ DRUKĀ ZĪMĒJUMI1 ZĪMĒJUMI2 ZĪMĒJUMI3 

Fragments no darba "Dziesma"
Monotīpija | 2003 | 50x50 cm

VI