GRAFIKAS TRADICIONĀLĀS TEHNIKĀS  EKSPERIMENTĀLAS GRAFIKAS TĀ DRUKĀ ZĪMĒJUMI1 ZĪMĒJUMI2 ZĪMĒJUMI3 

Fragments no darba "Konsultācijas"
Monotīpija | 2005 | 45x50 cm

VI