GRAFIKAS TRADICIONĀLĀS TEHNIKĀS  EKSPERIMENTĀLAS GRAFIKAS TĀ DRUKĀ ZĪMĒJUMI1 ZĪMĒJUMI2 ZĪMĒJUMI3 

"Karstgalvis"
Monotīpija | 2004 | 50x120 cm

VI