GRAFIKAS TRADICIONĀLĀS TEHNIKĀS  EKSPERIMENTĀLAS GRAFIKAS TĀ DRUKĀ ZĪMĒJUMI1 ZĪMĒJUMI2 ZĪMĒJUMI3 

Fragments no darba "Ieceres"
Monotīpija | 2004 | 50x70 cm

VI