GRAFIKAS TRADICIONĀLĀS TEHNIKĀS  EKSPERIMENTĀLAS GRAFIKAS TĀ DRUKĀ ZĪMĒJUMI1 ZĪMĒJUMI2 ZĪMĒJUMI3 

"Sarkanā terāpija"
Jaukta tehnika | 2003 | 50x74
cm

VI