GRAFIKAS TRADICIONĀLĀS TEHNIKĀS  EKSPERIMENTĀLAS GRAFIKAS TĀ DRUKĀ ZĪMĒJUMI1 ZĪMĒJUMI2 ZĪMĒJUMI3 

"Atgriezums"
Salīmēti atgriezumi, izmantoti par maskām drukājot kādu citu darbu.

VI